Direkt zum Inhalt Direkt zur Hauptnavigation

SINCONA Auction 26 (Russia)  -  14.10.2015 09:30
Russian Coins

RUSSIAN COINS & MEDALS FROM OTHER PROPERTIES | Peter I, 1682-1725 | misc

Lot 1754
Kopeck 1712, Kadashevsky Mint, МД. NGC AU53BN. Bitkin 3429.

Копейка 1712, Кадашевский МД, МД. В слабе NGC AU53BN. Биткин 3429.
; RUSSIAN COINS & MEDALS FROM OTHER PROPERTIES; PETER I, 1682-1725; misc
Result My pre-bid     Starting price