Direkt zum Inhalt Direkt zur Hauptnavigation

SINCONA Auction 26 (Russia)  -  14.10.2015 09:30
Russian Coins

Lot 1752
Kopeck 1707, Kadashevsky Mint, МД. NGC XF40BN. Bitkin 3331.

Копейка 1707, Кадашевский МД, МД. В слабе NGC XF40BN. Биткин 3331.
; RUSSIAN COINS & MEDALS FROM OTHER PROPERTIES; PETER I, 1682-1725; misc
My bid     Starting price